Đoàn bờ Đông Mỹ tháng 5/2019

Đoàn bờ Đông Mỹ tháng 5/2019

 

Một số hình ảnh đoàn:

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

Tìm kiếm cẩm nang

Văn phòng Hà Nội

Văn phòng Hồ Chí Minh