Đoàn bờ Tây Mỹ ngày 20/06 - 26/06/2019

Đoàn bờ Tây Mỹ ngày 20/06 - 26/06/2019

 

Một số hình ảnh đoàn

 

Có thể bạn quan tâm

Tìm kiếm cẩm nang

Văn phòng Hà Nội

Văn phòng Hồ Chí Minh