Đoàn Đông Tây Mỹ ngày 18/06 - 27/06/2019

Đoàn Đông Tây Mỹ ngày 18/06 - 27/06/2019

 

Một số hình ảnh đoàn:

 

Có thể bạn quan tâm

Tìm kiếm cẩm nang

Văn phòng Hà Nội

Văn phòng Hồ Chí Minh