Đoàn Nga ngày 18/6 - 25/6/2019 - MixTourist

Đoàn Nga ngày 18/6 - 25/6/2019 - MixTourist

 

Một số hình ảnh đoàn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

Tìm kiếm cẩm nang

Văn phòng Hà Nội

Văn phòng Hồ Chí Minh