Đoàn Thái Lan 100 khách 4/3 - 8/3/2019

Đoàn Thái Lan 100 khách 4/3 - 8/3/2019

 

Một số hình ảnh đoàn Thái Lan 4/3 - 8/3/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

Tìm kiếm cẩm nang

Văn phòng Hà Nội

Văn phòng Hồ Chí Minh