Ý kiến khách hàng

 

Form đánh giá

 

 

Đánh giá & Nhật ký tour

Đoàn Nga ngày 18/6 - 25/6/2019 - MixTourist
  • 05-07-2019 16:33:00 | 579
Đoàn Đông Tây Mỹ ngày 18/06 - 27/06/2019
  • 05-07-2019 16:21:20 | 593
Đoàn bờ Tây Mỹ ngày 20/06 - 26/06/2019
  • 05-07-2019 16:15:10 | 452
Đoàn bờ Đông Mỹ tháng 5/2019
  • 05-07-2019 16:10:24 | 512
Đoàn Quan Lạn ngày 29/06/2019 - 01/07/2019 - MixTourist
  • 05-07-2019 16:05:16 | 459
Đoàn Thái Lan 100 khách 4/3 - 8/3/2019
  • 07-03-2019 14:30:23 | 786
Đoàn Thái Lan 14-18/11/2018
  • 07-03-2019 14:29:07 | 707

Tìm kiếm tour