Văn hóa doanh nghiệp

 

1. Tầm nhìn

Tầm nhìn tới năm 2022: Mix Group sở hữu những thương hiệu chuyên 1 -2 sản phẩm  cốt lõi và 01 website bán dịch vụ du lịch hàng đầu Việt Nam

Tầm nhìn tới năm 2027: Mix Group sở hữu các thương hiệu hàng đầu Việt Nam về:

- Kinh doanh lữ hành

- Kinh doanh F&B

- Kinh doanh dịch vụ lưu trú, và quản lý điểm đến

2. Giá trị cốt lõi 

Giá trị cốt lõi của Mix Group: TÍN – TÂM – NHÂN – TÀI – SÁNG –  TINH

TÍN: Chữ Tín là được Mix Group đặt ở vị trí số 1, lấy thương hiệu là trung tâm. Chính vì vậy mọi dịch vụ được cung cấp của Mix Group tới đối tác và khách hàng đều phải gìn giữ chứ TÍN lên hàng đầu.

TÂM: Mix Group hoạt đông kinh doanh chính là cung cấp các dịch vụ, vì vậy chỉ có “ Dịch vụ từ tâm” mới được khách hàng và đối tác đón nhận

NHÂN - TÀI: Mix Group hướng tới con người ( NHÂN ), tạo ra của cải -  TÀI CHÍNH cho người lao động và xã hội

- Tạo ra nhiều việc làm tạo điều kiện cải thiện và phát triển cuộc sống

- Thông qua các hoạt động du lịch giúp khách hàng cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm kiếm thêm các cơ hội kinh doanh và kết nối mới

- Thông qua việc khai thác các điểm đến, giúp thúc đẩy kinh tế vùng miền

- Tạo ra các chương trình thiện nguyện giúp đỡ cộng đồng

SÁNG: Sáng tạo và ngừng sáng tạo để trở thành những người “Tiên phong mở lối”  Các thương hiệu của Mix Group sẽ là thương hiệu đi tiên phong trong thị trường ngách và các sản phẩm mới

TINH:  Mix Group mong muốn xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh gọn, có đủ cả Đức và Tài, mỗi nhân sự là một mảnh ghép hoàn hảo trong một tập thể đoàn kết.

3. Văn hóa doanh nghiệp

Phương châm đối với nội bộ: Chung sức, chung lòng, chung thành công, nguồn nhân lực là tài sản

Phương châm đối với khách hàng:  Khách hàng là nguồn sống

Phương châm đối với đối tác: Hợp tác 2 bên cùng có lợi

Phương châm với cộng đồng: Kinh doanh hướng tới cộng đồng và sự phát triển bền vững của ngành du lịch

 

 

 

Tìm kiếm tour

Văn phòng Hà Nội

Văn phòng Hồ Chí Minh