t%E1%BB%B7%20l%E1%BB%87%20ph%E1%BA%A7n%20tr%C4%83m trong Tiếng Anh

Câu dịch mẫu: 13, 14. (a) Đức Giê-hô-va thể hiện tại tính nên lẽ như vậy nào? ↔ 13, 14. (a) How does Jehovah demonstrate reasonableness?

+ Thêm phiên bản dịch Thêm

Hiện bên trên Cửa Hàng chúng tôi không tồn tại phiên bản dịch mang lại t%E1%BB%B7%20l%E1%BB%87%20ph%E1%BA%A7n%20tr%C4%83m vô tự điển, rất có thể chúng ta cũng có thể thêm 1 bản? Đảm bảo đánh giá dịch tự động hóa, bộ nhớ lưu trữ dịch hoặc dịch loại gián tiếp.

13, 14. (a) Đức Giê-hô-va thể hiện tại tính nên lẽ như vậy nào?

13, 14. (a) How does Jehovah demonstrate reasonableness?

Có một cuộc họp sẽ tiến hành tổ chức triển khai một mon nữa Tính từ lúc ngày mai bên trên Washington, D.C. vày Viện khoa học tập vương quốc Mỹ nhằm vấn đáp mang lại thắc mắc này.

There's actually going lớn be a meeting a month from tomorrow in Washington, D.C. by the US National Academy of Sciences lớn tackle that exact question.

7, 8. a) Có dẫn chứng này đã cho chúng ta biết rằng dân sự Đức Chúa Trời tiếp tục “giăng chão mang lại dài”?

7, 8. (a) What evidence is there that God’s people have ‘lengthened their tent cords’?

Để dự phòng luật mới nhất , 30.000 xe cộ mới nhất tiếp tục ĐK vô tuần trước đó , tối thiểu là vày ba đợt tỷ trọng thông thường , thương hiệu tin tưởng giang san Xinhua .

In anticipation of the new ruling , 30,000 new vehicles were registered in the past week , at least three times the normal rate , Xinhua state news agency .

Amoni sunfat trở nên Fe năng lượng điện ở nhiệt độ chừng bên dưới -49,5 °C. Tại nhiệt độ chừng chống, nó kết tinh ranh vô khối hệ thống trực gửi gắm, với độ dài rộng tế bào là a = 7,729 Å, b = 10,560 Å, c = 5.951 Å.

Ammonium sulfate becomes ferroelectric at temperatures below -49.5 °C. At room temperature it crystallises in the orthorhombic system, with cell sizes of a = 7.729 Å, b = 10.560 Å, c = 5.951 Å.

1 Sau khi Sau-lơ bị tiêu diệt và Đa-vít tiếp tục tấn công thắng dân A-ma-léc về bên, Đa-vít ở lại Xiếc-lác+ nhị ngày.

1 After Saul’s death, when David had returned from defeating* the A·malʹek·ites, David stayed at Zikʹlag+ for two days.

“Niềm vui vẻ thiệt là uy lực, và việc triệu tập vô thú vui đem quyền năng của Thượng Đế vô cuộc sống đời thường của bọn chúng ta” (Russell M.

“Joy is powerful, and focusing on joy brings God’s power into our lives” (Russell M.

22 Và đấy là tộc phả về những nam nhi của A Đam, ông là acon trai của Thượng Đế, là kẻ nhưng mà chủ yếu Thượng Đế tiếp tục thì thầm.

22 And this is the genealogy of the sons of Adam, who was the ason of God, with whom God, himself, conversed.

Năm 2005, nhị ngôi trường SFUSD và được thừa nhận vày nhà nước liên bang là No Child Left Behind Blue-Ribbon Schools. ^ a ă Educational Demographics Unit (2011).

In 2005, two SFUSD schools were recognized by the federal government as No Child Left Behind Blue-Ribbon Schools.

Album này được sản xuất bên dưới giấy tờ phép tắc của Warner Music France, bao hàm những đĩa đơn "Quand je ne chante pas", "Ma vie dans la tienne", "L'oubli" và "Ton désir".

The album, which was released under license by Warner Music France, included the singles "Quand je ne chante pas", "Ma vie dans la tienne", "L'oubli" and "Ton désir".

(b) Đức Giê-hô-va ban phước thêm vào cho An-ne như vậy nào?

(b) How did Jehovah further bless Hannah?

Không chỉ giới hạn những hoạt động và sinh hoạt của mình ở việc tẩy cọ thông thường dân Ba Lan, UPA còn mong muốn xóa toàn bộ những dấu tích về sự việc hiện hữu của Ba Lan vô điểm .

Xem thêm: t%C6%B0%E1%BB%A3ng trong Tiếng Anh, dịch

Not limiting their activities lớn the purging of Polish civilians, the UPA also wanted lớn erase all traces of the Polish presence in the area.

Ngụ ngôn về người Sa Ma Ri nhân lành lặn dạy dỗ tất cả chúng ta rằng tất cả chúng ta nên ban trị mang lại những người dân đang được túng thiếu hụt, bất luận bọn họ là đồng chí của tất cả chúng ta hay là không (xin coi Lu Ca 10:30–37; van lơn coi tăng James E.

The parable of the good Samaritan teaches us that we should give lớn those in need, regardless of whether they are our friends or not (see Luke 10:30–37; see also James E.

Một cuốn sách về nuôi dậy con (A Parent’s Guide lớn the Teen Years) mang lại biết: “Những cậu nam nhi rộng lớn tuổi hạc rộng lớn, rất có thể từng thực hiện ‘chuyện ấy’, cũng dễ dàng để ý cho tới những em gái này”.

“They’re also at risk of attracting the attention of older boys who are more apt lớn be sexually experienced,” says the book A Parent’s Guide lớn the Teen Years.

* Xem tăng Am Môn, Con Trai của Mô Si A; Hê La Man, Các Con Trai của; Mô Si A, Các Con Trai của

* See also Ammon, Son of Mosiah; Helaman, Sons of; Mosiah, Sons of

NHÂN CHỨNG Giê-hô-va đã từng báp têm mang lại ngay sát một triệu con người vô ba năm vừa qua.

CLOSE lớn a million people were baptized by Jehovah’s Witnesses in the last three years.

Trong thực trạng khí hậu nghiêm khắc mùa Đông bên trên Bắc Đại Tây Dương, Đoàn tàu SC-121 bị thất lạc bảy tàu buôn vày ba mùa tiến công riêng lẻ của U-boat đối phương trước lúc tới được Derry vào trong ngày 13 mon 3.

During heavy North Atlantic gales, Convoy SC 121 lost seven ships lớn three separate U-boat attacks before reaching Londonderry Port on 13 March.

19 Khi cho tới đúng vào khi, Si-ru của xứ Phe-rơ-sơ đoạt được xứ Ba-by-lôn như và được tiên tri.

19 When the time came, Cyrus the Persian conquered Babylon just as prophesied.

A systems what?

A systems what?

Những người nghệ sỹ hiện đại như ngôi nhà chạm trổ Thủ đô New York M. Scott Johnson và ngôi nhà chạm trổ California Russel Albans tiếp tục học tập cơ hội trộn lẫn cả thẩm mỹ và làm đẹp học tập châu Phi và Phi-Do Thái bám theo một cơ hội vượt lên trước vượt sự làm theo giản dị và đơn giản của thẩm mỹ và nghệ thuật châu Phi của một số trong những người nghệ sỹ domain authority đen giòn ở những mới người nghệ sỹ trước bên trên Hoa Kỳ.

Contemporary artists lượt thích Thủ đô New York sculptor M. Scott Johnson and California sculptor Russel Albans have learned lớn fuse both African and Afro-diasporic aesthetics in a way that travels beyond the simplistic mimicry of African Art by some Black artists of past generations in the United States.

Tiền tố biểu thị số mon cần thiết điều trị; một chỉ số biểu thị liều lĩnh liên tiếp (vì vậy 3 Tức là ba đợt một tuần) và không tồn tại chỉ số Tức là liều lĩnh sử dụng mỗi ngày.

A prefix denotes the number of months the treatment should be given for; a subscript denotes intermittent dosing (so 3 means three times a week) and no subscript means daily dosing.

Từ núi Vélan - ngọn cao trước tiên phía tấp nập đèo St Bernard - sản phẩm núi này khan hiếm khi bên dưới 3.000 m và bao gồm nhiều ngọn cao bên trên 4.000 m, như ngọn Matterhorn hoặc Dufourspitze.

From Mont Vélan, the first high summit east of St Bernard Pass, the chain rarely goes below 3000 metres and contains many four-thousanders such as Matterhorn or Monte Rosa.

Tôi ngỏ câu nói. nằm trong group tấp nập những thiếu hụt niên sở hữu Chức Tư Tế A Rôn đang được quy tụ bên trên từng trái đất cùng theo với phụ vương, ông và những vị điều khiển chức tư tế của mình là những người dân đang được nom nom bọn họ.

I direct my comments lớn the vast army of young men who hold the Aaronic Priesthood who are gathered throughout the entire world and lớn their fathers, grandfathers, and priesthood leaders who watch over them.

(b) Đức Giê-hô-va vẫn còn đó sự khẳng định này với dân Ngài?

Xem thêm: Dân tộc tiếng Anh là gì?

(b) What commitment does Jehovah still have with regard lớn his people?

Phiên phiên bản Lancer-B là phiên phiên bản huấn luyện và giảng dạy và phiên phiên bản Lancer-C là phiên phiên bản cướp ưu thế bên trên ko với 2 màn hình hiển thị LCD MFDs, nón hiển thị mang lại phi công và radar ko chiến Elta EL/M-2032.

The LanceR B version is the trainer version, and the LanceR C version is the air superiority version featuring 2 LCD MFDs, helmet mounted sight and the Elta EL/M-2032 Air combat radar.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Mẫu công văn bằng tiếng Anh

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ hữu ích về Mẫu công văn bằng tiếng Anh. Mời Quý độc giả theo dõi