PHÁT TRIỂN BẢN THÂN&SA=U in English Translation

Phiên bản phân phát triển Renault UE2.

Development of the Renault UE2.

Bạn đang xem:

Phát triển và thao tác bên trên bản đằm thắm.

Development and work on self astenika.

Posted in Phát triển bản đằm thắm.

Posted in Developing yourself.

Posted in Phát triển bản đằm thắm.

Posted in Develop Yourself.

More examples below

Mà quên phát triển bản đằm thắm.

They forgot to develop themselves.

More examples below

People also translate

phát triển bản thân

phát triển bản đồ

phát triển bản địa

phát triển nguyên bản

tự phát triển bản thân

phát triển bản thân 

Ước ham muốn phát triển bản đằm thắm.

I want to develop myself.

Đừng ngừng phát triển bản đằm thắm.

Don't stop at growing yourself though.

More examples below

Phát triển bản đồ vật ren người.

The great developer of the map of the human genome,

Bạn ham muốn phÁt triển bản thÂn….

Would you lượt thích to develop yourself….

Phát triển bản đằm thắm và phát triển người khác;

Developing self and developing others;

sự phát triển bản thân

bạn phát triển bản thân

Xem thêm: 2 Cách in trên máy tính cho ra tài liệu chuẩn xác trong 30s

đang phát triển bản thân

đã phát triển bản thân

Đó là sự phát triển bản đằm thắm.

It's about developing yourself.

Tập trung nhập phát triển bản đằm thắm.

Focus on growing yourself.

More examples below

Blog: Phát triển bản đằm thắm.

Blog: Growing your own.

More examples below

Phát triển bản đằm thắm và người khác;

Developing self and others;

Khuyến khích nhân viên cấp dưới phát triển bản đằm thắm.

Encourages the employee to develop himself.

Để phát triển một công ty, hãy phát triển bản đằm thắm trước.

To grow your business, grow yourself first.

Bạn ham muốn phÁt triển bản thÂn….

You try to grow yourself….

Phát triển bản đằm thắm trên rất nhiều nghành nghề.

Develop yourself in many different areas.

Phát triển bản đằm thắm bằng phương pháp xem sách.

Develop yourself by reading widely.

More examples below

Phát triển bản đằm thắm là chuyện khó khăn.

Growing on our own is difficult.

Phát triển bản đằm thắm trải qua thực tập luyện.

Actively develop yourself through training.

Tại sao chúng ta lại phát triển bản thân?

Why are you developing yourself?

Chúng tớ phát triển bản đằm thắm trong lúc đang được phát triển những người dân không giống.

We develop ourselves while we are developing others.

Nhật Bản phân phát triển robot.

The Japanese Evolta Robot.

Phát triển bên phía ngoài Nhật Bản.

Developed outside of Japan.

Phiên bản IOS đang được phát triển.

An iOS version is under development.

Nhật Bản kế tiếp phát triển.

Japan was continuing to grow.

Phát triển những biện pháp xuất bản.

Development of Publishing Solutions.

It's developed in Japan.

Các bước cơ bản nhằm phát triển.

Basic steps for development.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Hoa tiếng Anh là gì? - Moon ESL

Hoa trong tiếng Anh có 3 từ để chỉ: flower, blossom, và bloom, người ta không nói "peach flower" (hoa đào) mà nói "peach blossom".

Vốn điều lệ tiếng Anh là gì?

Mong rằng với những chia sẻ trong bài viết vốn điều lệ tiếng Anh là gì? Quý vị đã hiểu rõ hơn về vốn điều lệ. Mọi thông tin liên hệ: 0981.378.999.